Privacy Policy

Wij waarderen uw interesse in onze aanwezigheid online. De bescherming van uw privacy is voor ons van groot belang. Onderstaand informeren wij overeenkomstig met de Europese gegevensbescherming verordening (AVG) over de aard, de omvang en het doel van de verzameling en het gebruik van persoonlijke gegevens.

Toegangsgegevens en hosting

U kunt onze website bezoeken zonder informatie over uzelf te verstrekken. Telkens wanneer een website wordt bezocht slaat de webserver alleen automatisch een zogenaamde server log op, wat bijvoorbeeld de gevraagde bestandnaam, uw IP-adres, datum en tijd van het bezoek, de overgedragen hoeveelheid data en de verzoekende provider (acces-gegevens) bevat en de afroep documenteert.

Deze acces-gegevens worden uitsluitend geëvalueerd met het oog op een probleemloze werking van de site zoals ook het verbeteren van ons aanbod. Dit is in overeenstemming met art.6 lid 1 S. 1 lid f AVG de handhaving van de door ons in het kader van belangenafweging overwegende gemachtigde interesse aan een juiste vertegenwoordiging van ons aanbod. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek verwijderd.

Hostingdiensten door een derde partij

In het kader van de verwerking in onze opdracht biedt een derde partij voor ons diensten voor hosting en de weergave van de website. Dit is bedoeld ter handhaving in het kader van belangenafweging overwegende gemachtigde interesse aan een juiste vertegenwoordiging van ons aanbod. Alle gegevens die in het kader van het gebruik van deze website of in daarvoor bedoelde formulieren zoals hierna beschreven worden verzameld, worden op een server verwerkt. De verwerking op andere servers vindt alleen in de hier besproken kader plaats.

De volgende gegevens worden zo geregistreerd:

 • Bezochte website
 • Toegangstijdstip
 • Hoeveelheid van de verzonden gegevens in bytes
 • Bronverwijzing, van waaruit u op de site terecht bent gekomen
 • Gebruikte browser
 • Gebruikte besturingssysteem
 • Gebruikte IP-adres

De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt voor statistische evaluaties en om de website te verbeteren. De website beheerder behoudt echter het recht de logbestanden van de server te controleren wanneer er concrete bewijzen betreffende illegaal gebruik aanwezig zijn.

Deze serviceprovider zit binnen een land van de Europese Unie of de Europese economische ruimte.

Contactmogelijkheden en uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

Overeenkomstig met Art. 15 AVG het recht, in de daar aangegeven omvang informatie over u door ons verwerkte persoonlijke gegevens op te vragen;

 • Overeenkomstig met Art 16 AVG het recht op onverwijld rectificatie van uw persoonlijke gegevens die onjuist of onvolledig bij ons zijn opgeslagen;
 • Overeenkomstig met Art. 17 AVG het recht op verwijdering van uw persoonlijke gegeven die bij ons zijn opgeslagen, voor zover het niet verder verwerken
  • het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
  • voor de naleving van een wettelijke verplichting;
  • om redenen van algemeen belang of
  • voor rechtsvordering, uitoefening of verdediging van juridische claims is vereist.
 • Overeenkomstig Art. 18 AVG het recht, de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vorderen voor zover
  • de juistheid van de gegevens door u wordt betwist;
  • de verwerking onrechtmatig is, maar u de verwijdering weigert;
  • Wij de gegevens niet meer nodig hebben, maar u deze voor rechtsvordering, uitoefening of verdediging van juridische claims benodigd of
  • U overeenkomstig Art. 21 AVG bezwaar tegen de verwerking heeft gemaakt;
 • Overeenkomstig Art. 20 AVG het recht, uw persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen of aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.
 • Overeenkomstig Art. 77 AVG, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. U kunt hiervoor doorgaans bij een toezichthoudende autoriteit met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft of werkplek of onze hoofdkantoor terecht.

Heeft u vragen met betrekking tot de verzameling, de verwerking of het gebruik van uw persoonsgegevens, informatie, correctie, blokkeren of verwijderen van gegevens, alsmede de intrekking van een verleende toestemming, kunt u contact opnemen met:

Harvest & von Melle AG
Rathausstr. 14
6340 Baar
Zwitserland
info@aminozuur.com

Beste Lezer,

Er wordt ons heel vaak gevraagd welke producten op basis van aminozuren wij kunnen aanbevelen. Omdat wij dit over het algemeen niet kunnen beantwoorden hebben wij een portaal gecreëerd waar wij producten en de service van de grootste aanbieders uit Duitsland onderzocht en beoordeeld hebben: www.aminosaeuren.de

Nieuws

 • »Mitteldeutsche Zeitung«

  Arginine en zink maken sperma resistenter

  »Mannen moeten aandacht besteden aan een evenwichtige voeding en lichaamsbeweging.« Dit verklaart Prof. Frank Sommer van het instituut voor gezondheid voor mannen van het UKE in Hamburg. Als speciale voedingstip adviseert hij het aminozuur arginine. Ze kunnen positief op de dynamiek en fitness van het sperma werken. Het spoorelement zink draagt ook tot een verhoogde weerstand bij.

  Meer